Siłownia Słupsk, Sportakus Siłownia, 76-200 Słupsk, ul. strona na sprzedaż lub wzmocnienie, GSM 692851633